پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 http://noorabad.lums.ac.ir/ sis-eg Powered Site ar پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان http://noorabad.lums.ac.ir/images/logo.gif http://noorabad.lums.ac.ir/ publicrelation@lums.ac.ir در گراميداشت هفته ملي سبا،روز جهاني قلب و هفته سالمند و كودك همايش پياده روي از ميدان امام (ره)تا پارك جنگلي علي آباد برگزار شد.http://noorabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51164&ctp_id=11&id=11794&sisOp=view2017-10-06 16:52:23ويزيت رايگان از دانش آموزان مدارس استثنايي دلفانhttp://noorabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=41128&ctp_id=11&id=9837&sisOp=view2016-10-11 00:41:47عيادت از كودكان بستري در بيمارستان ابن سينا http://noorabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=41127&ctp_id=11&id=9836&sisOp=view2016-10-11 00:08:09معاون وزير بهداشت مطرح كرد؛http://noorabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=40596&ctp_id=11&id=9650&sisOp=view2016-09-14 16:24:41برگزاري كارگاه آموزشي سامانه جامع مديريت بازرسي محيط و كار توسط واحد مهندسي بهداشت حرفه اي دلفانhttp://noorabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=32757&ctp_id=11&id=8308&sisOp=view2016-01-16 23:19:21عملكرد واحد بهداشت خانواده از تاريخhttp://noorabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=29588&ctp_id=11&id=7859&sisOp=view2015-10-25 09:14:31عملكرد هفتگي واحد سلامت رواني اجتماعي و اعتيادhttp://noorabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=29480&ctp_id=11&id=7814&sisOp=view2015-10-15 19:37:31عملكرد واحد بهداشت محيطhttp://noorabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=29479&ctp_id=11&id=7813&sisOp=view2015-10-15 19:35:56عملكرد هفتگي واحد دهان و دندانhttp://noorabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=29478&ctp_id=11&id=7812&sisOp=view2015-10-15 19:34:17عملكرد هفتگپي واحد تغذيه http://noorabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=29477&ctp_id=11&id=7811&sisOp=view2015-10-15 19:32:55عملكرد هفتگي واحد بهداشت مدارسhttp://noorabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=29476&ctp_id=11&id=7810&sisOp=view2015-10-15 19:30:59شبكه بهداشت و درمان دلفان نگاه ويژه اي به فعاليتهاي فرهنگي و مذهبي دارد http://noorabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=29344&ctp_id=11&id=7753&sisOp=view2015-10-07 12:30:29شبكه بهداشت و درمان دلفان نگاه ويژه اي به فعاليتهاي فرهنگي و مذهبي دارد http://noorabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=29345&ctp_id=11&id=7754&sisOp=view2015-10-07 12:30:29سالن هاي ورزشي شهرستان دلفان از لحاظ بهداشتي بايد مورد توجه قرار گيرند http://noorabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=29343&ctp_id=11&id=7752&sisOp=view2015-10-07 12:23:44پيام تبريك دكتر مرادپور به مناسبت هفته نيروي انتظامي http://noorabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=29342&ctp_id=11&id=7751&sisOp=view2015-10-07 12:17:19روند اجراي برنامه مكمل ياري ويتامين "د" در مدارس دخترانه متوسطه دوم شهرستان دلفانhttp://noorabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=29340&ctp_id=11&id=7749&sisOp=view2015-10-07 12:12:12روند اجراي برنامه مكمل ياري ويتامين "د" در مدارس دخترانه متوسطه دوم شهرستان دلفانhttp://noorabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=29341&ctp_id=11&id=7750&sisOp=view2015-10-07 12:12:12طرح جمع‌آوري كالاهاي تاريخ‌مصرف‌گذشته دردلفان اجرا شدhttp://noorabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=29332&ctp_id=11&id=7745&sisOp=view2015-10-06 13:57:37پايگاه امدادجاده اي درمحورنورآباد به امامزاده ابراهيم(ع)احداث مي شود http://noorabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=29039&ctp_id=11&id=7639&sisOp=view2015-09-15 11:19:03مرگ مادران باردار در شهرستان دلفان به صفر رسيده است http://noorabad.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=29038&ctp_id=11&id=7638&sisOp=view2015-09-15 11:16:55